Goed kijken is de kunst

Begeleiding met perspectief

Mijn persoonlijke ontdekkingstocht naar zijn wie ik ben gaat in de kern over ontdekken en reflecteren. Door het ont-dekken maak ik mezelf zichtbaar en door reflectie, het kijken naar mijn handelen, kan ik zichtbaar zíjn.

Mijn werkervaring als intern begeleider, begeleider van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en kunstenaar, in combinatie met een opleidingsachtergrond aan De Kunstacademie, Pabo, Beroepskunstenaars in de Klas (BiK) en Practitioner Beeldbegeleiding vormen de brede uitrusting die ik meeneem in mijn opdrachten.

Als beeldbegeleider ben ik aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (Lbbo). Tevens sta ik als docent geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Tarieven

Iedere opdracht vraagt andere begeleiding. Voor meer informatie over de begeleiding en tarieven: neem gerust contact met me op.