Verwonderen

Begeleiding op scholen

Als coach binnen De Cultuurloper (DCL) en  Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) word ik uitgenodigd op scholen waar behoefte is aan ontwikkeling op het gebied van kunsteducatie. Dat wil zeggen dat ik leerkrachten vanuit procesgerichte didactiek begeleid (individueel of in teamverband) bij het verbreden van hun creatief onderwijsaanbod en om kunsteducatie een vaste plek in het dagelijks onderwijs te geven. 

Mijn aanpak

Kunst is belangrijk om de wereld te ontdekken. Het leert je op een andere manier naar situaties te kijken en je in een ander te verplaatsen. Het gesprek aangaan over en samen kijken of luisteren naar kunst is een manier om te groeien, om vaardigheden te ontwikkelen en woorden te geven aan gevoel.  

kunsteducatie | Kijk-raam

Mijn begeleiding is erop gericht dat leerkrachten en leerlingen (leren) onderzoeken en reflecteren. Het kennismaken met technieken en materialen en deze met zelfvertrouwen kunnen toepassen, komt zeker aan bod. Maar bovenal gaat kunsteducatie (en dus ook mijn begeleiding) over het creëren van ruimte voor het proces.

Leren kijken en reflecteren vind ik belangrijk in de ontwikkeling van een onderzoekende houding.

Bij de begeleiding binnen de kunsteducatie maak ik (op verzoek van de leerkracht) geregeld gebruik van video-interactiebegeleiding. Op deze manier kunnen leerkrachten met een collega meekijken in de klas. 

Ook kan, op het gebied van kunst- en cultuureducatie, de ambitie van de school worden versterkt door het toepassen van begeleide intervisie met beeld.

Renée (leerkracht groep 7)
Ik heb de begeleiding van Maaike als prettig ervaren. Ze heeft een creatieve les van mij gefilmd en uit deze beelden heb ik een aantal fragmenten geselecteerd, die ik samen met een groepje collega’s heb bekeken. Voor het bekijken van de filmpopnamen heb ik aangegeven wat mijn ontwikkelpunt is, zodat mijn collega's vervolgens gericht feedback konden geven op de les die ik hen liet zien. Ook vond ik het erg leerzaam om de beelden van mijn collega's te zien. Wat ik geleerd heb is om meer bezig te zijn met procesgerichte didactiek en me dus meer te focussen op het proces, onder andere het experimenteren met een techniek, in plaats van op het eindproduct.
Angelique (leerkracht groep 5/6)
Tijdens het traject procesgerichte didactiek heb ik de coaching van Maaike als zeer prettig ervaren. Ik heb Maaike tijdens mijn re-integratie op school leren kennen. Door omstandigheden was ik zeer onzeker geworden in bepaalde zaken. Aangezien ik ook heel onzeker ben in het geven van creatieve vakken, kwam het heel goed uit dat juist Maaike mij ging begeleiden. Ik voel en voelde me altijd heel erg veilig in de begeleiding. Stap voor stap heeft zij mij op de goede weg geholpen. Ik voelde me gezien, gehoord! Ik kan nu ook wel zeggen dat ik het geven van de creatieve vakken zelfs ´leuk´ begin te vinden. Gewoon doen, met en van elkaar leren, talenten ontdekken, experimenteren, samen met de kinderen bespreken van de werkstukken, het proces enz., zijn dingen die in de begeleiding duidelijk naar voren zijn gekomen. Dank je wel Maaike voor jouw kundigheid, jouw fijne begeleiding en fijn dat jij me ook echt hebt gezien.