Verwonderen

Begeleiding op scholen

Als coach binnen De Cultuurloper (DCL) en  Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) word ik uitgenodigd op scholen waar behoefte is aan ontwikkeling op het gebied van kunsteducatie. Dat wil zeggen dat ik leerkrachten vanuit procesgerichte didactiek begeleid (individueel of in teamverband) bij het verbreden van hun creatief onderwijsaanbod en om kunsteducatie een vaste plek in het dagelijks onderwijs te geven. 

Mijn aanpak

Kunst is belangrijk om de wereld te ontdekken. Het leert je op een andere manier naar situaties te kijken en je in een ander te verplaatsen. Het gesprek aangaan over en samen kijken of luisteren naar kunst is een manier om te groeien, om vaardigheden te ontwikkelen en woorden te geven aan gevoel.  

kunsteducatie | Kijk-raam

Mijn begeleiding is erop gericht dat leerkrachten en leerlingen (leren) onderzoeken en reflecteren. Het kennismaken met technieken en materialen en deze met zelfvertrouwen kunnen toepassen, komt zeker aan bod. Maar bovenal gaat kunsteducatie (en dus ook mijn begeleiding) over het creëren van ruimte voor het proces.

Leren kijken en reflecteren vind ik belangrijk in de ontwikkeling van een onderzoekende houding.

Bij de begeleiding binnen de kunsteducatie maak ik (op verzoek van de leerkracht) geregeld gebruik van video-interactiebegeleiding. Op deze manier kunnen leerkrachten met een collega meekijken in de klas. 

Ook kan, op het gebied van kunst- en cultuureducatie, de ambitie van de school worden versterkt door het toepassen van begeleide intervisie met beeld.