Ik bied zowel begeleiding aan leerkrachten als aan leerlingen. Voor leerkrachten is deze begeleiding voornamelijk gericht op interactie met leerlingen; leerlingen begeleid ik onder andere bij het léren leren. Hieronder leest u meer over mijn visie en aanpak. 

Beeldbegeleiding

Voor leerkrachten

In een volle klas met leerlingen is het moeilijk elk kind de juiste aandacht te geven. Zeker als kinderen veel bewegingsdrang hebben of prikkelgevoelig zijn. Ik bied leerkrachten die dat lastig vinden persoonlijke begeleiding zodat ze elk kind de aandacht kunnen geven die het verdient. Samen kijken we naar de interactie tussen leerkracht en leerling en de leerlingen onderling.

Mijn aanpak

De basis van positieve interactie is vertrouwen. Ik begeleid leerkrachten daarom vanuit hun persoonlijke kwaliteiten en ben open en nieuwsgierig. 

Om effectieve ontwikkeling te bewerkstelligen pas ik beeldbegeleiding (voorheen video-interactie begeleiding) toe. Dit houdt in dat ik video-opnames maak tijdens lessen die ik achteraf met een leerkracht bespreek. Natuurlijk wordt er gestart met een kennismakingsgesprek; tijdens dit gesprek zal de ontwikkelingsvraag van de leerkracht centraal staan.

beeldbegeleiding | kijk-raam

Voor meerdere leerkrachten samen kan beeldbegeleiding ook veel betekenen: begeleide intervisie met beeld geeft duo’s of een team de gelegenheid om met elkaar mee te kijken in de klas, wat veelal leidt tot grote betrokkenheid.

Het doel van deze begeleiding is het in beeld brengen van de ontwikkelingsvraag om vervolgens achterliggende patronen en overtuigingen te ontdekken en doorbreken. Een leerkracht kan dan vanuit een ander perspectief werken aan deskundigheidsbevordering.

Katja (leerkracht kleuters)
Dankzij de beeldbegeleiding heb ik op mezelf kunnen reflecteren door daadwerkelijk naar mezelf te kunnen kijken. Door de beelden te observeren kon ik zien wat mijn houding was, hoe ik overkom en hoe kinderen daarop reageren. Dit heeft bijgedragen aan mijn zelfinzicht en daarmee ook mijn vertrouwen in mijn voorkomen in de klas. Door Maaike haar werkwijze en haar open en kritische vragen, werd ik gestimuleerd om goed na te denken en kon ik antwoorden vanuit mijn visie en standpunten, waardoor het meer beklijft en aansluit bij mezelf.
Click Here

Léren leren

Voor leerlingen

Kunnen zijn wie je bent is niet voor ieder kind vanzelfsprekend of gemakkelijk. Wanneer dit niet lukt, kan dat leiden tot stagnering in de persoonlijke ontwikkeling of het verlies van zelfvertrouwen. Ik begeleid kinderen vanaf 7 jaar die (dreigen) vast (te) lopen op school.

Mijn aanpak

In overleg met het kind, de ouders en leerkracht zet ik onder andere beeldbegeleiding in om patronen en overtuigingen te ontdekken en doorbreken. In één op één gesprekken ligt mijn focus op luisteren naar het kind. Daarbij heb ik veel aandacht voor de kwaliteiten van het kind en vertrouwen in de antwoorden die hij of zij zelf aandraagt.

Ik heb ruime ervaring in het samenwerken met kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging (meer- en hoogbegaafdheid), of bij wie sprake is van hoog-sensitiviteit of kenmerken van autisme. Hen heb ik onder andere begeleiding geboden bij leren leren, plannen en presteren onder druk. Vaak is de achterliggende vraag vooral: help mij vertrouwen te krijgen in mijn eigen kunnen.

Natuurlijk kunnen leerkrachten maar ook ouders of verzorgers altijd bij me terecht met specifieke vragen.

Moos
Hoi Maaike, In onze gesprekken op de basisschool bespraken we de dingen waar ik problemen mee had. Samen kwamen we tot oplossingen, die daadwerkelijk toegepast werden en ook werkten. En ook later heb je me op een leuke manier allerlei dingen geleerd die praktisch en helpend zijn. Dankjewel daarvoor!
Click Here
Moeder van Moos
Lieve Maaike, In de basisschooljaren van Moos, waarin de school vaak niet wist hoe ze hem konden helpen, was jij daar gelukkig. Je hebt je jarenlang voor hem ingezet en zijn belang voorop gezet. Hierdoor was je een belangrijke stabiele factor in zijn basisschooltijd. Je hebt Moos altijd gezien en gehoord, zoals hij is. En je hebt hem begeleid bij de dingen waar hij hulp bij nodig had. Op een positieve, onderzoekende en creatieve manier die passend voor hem was. Hij is nu een stabiele puber met wie het goed gaat. Een kind heeft mensen nodig die hem zien en in hem geloven. Zoals ik al eerder zei: ieder kind heeft een Maaike in zijn leven nodig. Dankjewel dat je er voor hem was.
Click Here
Ouders van Jasper (11 jaar)
Maaike, je hebt onze zoon écht gezien.
Click Here